Ermera
Localizasaun Ermera
Rai Timór Lorosa'e
Munisípiu Ermera
Postu administrativu Ermera
Suku Poetete
Populasaun 8133 abit. (2010)
Imajen Ermera
Ermera


Ermera mak sai sidade Timór Lorosa'e (Suco Poetete, Postu administrativu Ermera, Munisípiu Ermera). Populasaun 8.133 (2010).

Ligasaun ba li'urEditar

Commons: Sidade Ermera – Imajen sira