Barack Obama

Barack Hussein Obama II moris iha loron 4 Agostu 1961, iha Honolulu, Estadus Unidus - prezidente Estadus Unidus nian, iha tinan 2009 to'o 2013.

Barack Obama